Centro Mediterraneo Giorgio La Pira

web: www.centromediterraneolapira.org/it
email: segreteria@medlapira.org
tel: 0932 928126